O nás
Provádíme
Reference
Ceník
Kontakty
Provádíme

Podřezání zdiva

Problém vlhkosti zdiva se objevuje u většiny starších objektů. Příčinou vlhkosti zdiva je buď zastaralá, nebo chybějící izolace. Účelem sanace zdiva je odstranění vlhkosti ve zdivu. Vodorovnou izolaci provádíme strojním podřezáním řetězovou pilou do šířky 1100 mm postupně asi po 50-70 cm. Do podřezané spáry vkládáme PE fólii 2 mm. V případě výskytu většího objemu radonu na objektech je možno použít protiradonovou fólii. Záruka na tyto fólie je garantována výrobcem na 80 let. Řez se staticky zajistí atestovanými klíny v tl. 6-12 mm dle vyřezané spáry. Technologie sanace zdiva podřezáním umožňuje řezání ve všech výškách, nejnižší výška řezu lze provést min. 4-5 cm od podlahy.

Podřezání zdiva   Podřezání zdiva   Podřezání zdiva

Podbourání zdiva

Pokud se v objektu vyskytuje kamenné či smíšené zdivo, tak se sanace zdiva provádí následným podbouráním zdiva, vložením 2 mm PE fólie, vyzděním plnou cihlou a konečným statickým zajištěním atestovanými plastovými klíny. Podbourání zdiva se provádí v délce 50-80 cm s vynecháním úseku zdiva cca 1 m a opětovným pokračováním celého cyklu. Tato technologie sanace zdiva je pracnější, a tím je i cena vyšší.

Podbourání zdiva   Podbourání zdiva   Podbourání zdiva

Sanační omítky - sanace zdiva

Sanační omítky je možné používat na zdivo, kde byla předem zjištěna zvýšená objemová vlhkost. Na povrchu se neprojevují opadáváním a nezvýrazňují vlhkostní mapy. Jsou schopny absorbovat škodlivé soli. Sanační omítky lze aplikovat jak v interiérech, tak i v exteriérech. Sanaci zdiva pomocí sanačních omítek doporučujeme i po vlastním podřezání zdiva a vložení vodorovné izolační PE fólie. Princip sanačních omítek spočívá v množství pórů, kterými odchází vlhkost ze zdiva. Účinnost sanačních omítek závisí na správnosti aplikace. Není-li dodržen správný pracovní postup, odvlhčovací schopnosti omítek se ztrácí a systém je nefunkční. Před vlastní aplikací sanačních omítek je nutné připravit řádně poklad. Při nanášení sanačních omítek je nutno dodržet minimální tl. omítky 20 mm. Je možné nanášet i v několika vrstvách. Sanační omítky vytvářejí příznivé podmínky pro vysychání zdiva a ukládání škodlivých solí, životnost sanačních omítek ovlivňuje míra zatížení vlhkosti a solemi.

Sanační omítky - sanace zdiva   Sanační omítky - sanace zdiva   Sanační omítky - sanace zdiva

Svislé a vodorovné izolace proti vodě

  • Svislé nopové folie
  • Drenážní systémy
  • Asfaltové hydroizolační folie
  • PE folie
  • Stěrkové izolace

Nopové fólie

Nopové fólie proti vlhkosti chrání spodní konstrukci stavby, a tím se prodlužuje její životnost. Zabraňuje pronikání radonu do objektu a nahrazuje izolační přizdívku. Nopy vytvářejí větrací kanálky, čímž umožňují větrání vlhkého zdiva. Nopová fólie je součástí drenážních systémů. Samotnou nopovou fólii chráníme před zasypáním a zhutněním technickou geotextilií.

Nopové fólie

Stěrkové izolace

Stěrkové izolace jsou nedílnou součástí sanačních opatření. Stěrkové izolace umožňují kopírování podkladu, a tím není nutná absolutní rovinatost. Spočívají v jednoduchosti propojení vodorovných a svislých izolací. Nanesená vrstva stěrky je flexibilní, eliminuje trhlin, je odolná tlakové vodě a zároveň odolává agresivním látkám. Zůstává trvale pružná. Používá se k hydroizolaci staveb proti zemní vlhkosti, proti tlakové i netlakové vodě, k hydroizolaci balkónů a teras, proti vzlínající vlhkosti a povrchové vodě. Aplikuje se na omítky, beton, suché stavební desky a zdivo. Existuje několik druhů stěrkových izolací.

Sádrokartony

Půdní vestavby, příčky a podhledy systémů Knauf a Rigips.

e-mail: sanace@saw.cz       2007©saw